Blacha kwasoodporna I spawanie elektrodami – co powinniśmy wiedzieć?

Blacha kwasoodporna

Jest wiele metod obróbki metali. Do każdej z nich wykorzystywane są inne przyrządy i urządzenia. Każda też charakteryzuje się innym przebiegiem pracy. Spawanie elektrodami jest jedną z popularniejszych metod, którą wykorzystuje się w przedsiębiorstwach. Czy charakteryzuje się ta metoda? Jakie jest jej zastosowanie?

Blacha kwasoodporna i spawanie elektrodami

Spawanie elektrodowe jest jedną najtańszych metod obróbki metali. Podczas spawania elektrodą, należy upewnić się, że elektrody nie topnieją przy identycznej lub podobnej temperaturze, co spawana stal nierdzewna. Tylko elektrody przystosowane do prac nad stalą nierdzewną posiadają właściwości takie jak odporność na korozję. Stosowanie innych elektrod może zatem skutkować utratą korzystnych właściwości spawalniczych, a nawet zaszkodzić powierzchniom wokół spoin.

Elektrody powoli topią się po zajarzeniu łuku tworząc jeziorko spawanego metalu. Jeziorko w efekcie nadaje kształt spoinie. Podczas spawania metodą elektrodową wytwarzana jest jednocześnie ochronna warstwa. Warstwę tę należy usunąć po zakończeniu spawania.

Spawanie elektrodami – wady i zalety

Do zalet tej metody obroki zaliczamy:

  • zachowuje pełne właściwości nierdzewne
  • metoda odporna na wiatr
  • brak możliwości rozpraszania gazu ochronnego

Największą wadą, jeśli chodzi o spawanie elektrodami jest weryfikacja jakości spawu, która podlega wielu czasowym ograniczeniom. Jakość swojej stali możesz sprawdzić dopiero po usunięciu warstwy ochronnej, wcześniej nie jest to możliwe do ocenienia.

Blacha kwasoodporna

Metoda TIG w spawaniu

W przypadku spawania metodą TIG, gaz obojętny stanowi podstawę optymalnego spawania stali nierdzewnej. Gaz obojętny tworzy płytkie jeziorko spawalnicze, które można przekształcić w mocniejszy spaw. Spawanie gazem obojętnym skutkuje więc lepszą jakością i wielu używa go, aby chronić spaw i spawany metal przed korozją. Kolejną zaletą spawania metodą TIG jest nieznaczna ilość rozprysków i odkształceń spawalniczych, w wyniku czego zmarnuje się znacznie mniej stali nierdzewnej.